Get Adobe Flash player

Hartelijk welkom op de geheel vernieuwde website van S&T Consultancy.

 

S&T Consultancy is een jong IT bedrijf dat zich specialiseert in de competenties Test- en Projectmanagement.

 

Als onafhankelijk bedrijf biedt S&T Consultancy verschillende diensten aan, die bestaan uit:

* Testcoordinatie
* Testmanagement
* Projectmanagement

 

 

Wilt uw organisatie effectiever maar ook efficiënter nieuwe producten en processen testen?
Dat kan. S&T Consultancy heeft de juiste ervaring en erkende vakkennis:   
 
√ T-Map®, werken volgens een gestructureerde en overzichtelijke testmethodiek; 
 
√ ISTQB Certified Tester Advanced Level (CTAL), fit for purpose testing volgens ISTQB. Testmanagement die aansluit bij de organisatiecultuur en onderdeel uitmaakt van de bedrijfsprocessen; 
 
√ Quality Assurance volgens de Risk & Requirement Based Testing (RRBT). Gevolg: Minder testtijd, lagere kosten en risico beheersing;   

 
Met onze gedegen en gestructureerde testaanpak kunnen wij u helpen voorkomen dat grote risico’s worden gelopen voor de core business van uw bedrijf. Deze risico’s kunnen gevolgen hebben zoals imagoschade, churn bij online applicaties, zeer hoge herstelkosten in productie, en een langere time-to-market.

 
Om bovenstaande risico’s af te dekken kunnen wij een gestructureerd testproces leveren. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van eerder genoemde expertises en competenties. Maar minstens zo belangrijk zijn de skills om met partijen, met tegengestelde belangen, tot een voor ieder aanvaardbaar resultaat te komen. Dit gebeurd binnen tijd en budget, conform klantverwachtingen/specificaties. Maar natuurlijk ook met aanvaardbare risico’s en quality die voldoet aan de vooraf opgestelde acceptatie criteria. 

 
Ben u geïnteresseerd of heeft u nog vragen, neem dan contact op met koen.janssen@stconsultancy.nl